Sie sind hier: Fi-service » Boekingsvoorwaarden

Hieronder vindt u de boekingsvoorwaarden en nadere informatie over een vakantiehuis huren via Fi Vakantiehuizen

 

Fi Vakantiehuizen is een geregistreerd merk van France Individuelle Exclusif BV en staat al meer dan 30 jaar borg voor goede kwaliteit en betrouwbare voorlichting.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. France Individuelle Exclusif kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm dan ook en door welke oorzaak ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of bij het gehuurde huis bevinden.  Vanaf 3 september 2010 is verplicht een schade-logies verzekering opgenomen in de huursom die onopzettelijk veroorzaakte schade door de huurder tot een bedrag van € 2500,- dekt. Onder "SCHADE-LOGIES VERZEKERING" kunt u meer hierover lezen.

De beschrijvingen op de internetsite en de brochure zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor ongemakken voortkomend uit tussentijdse verandering van situaties buiten schuld en/of medeweten van France Individuelle zijn wij echter niet aansprakelijk.

Als France Individuelle om andere reden buiten haar schuld wordt gedwongen de reservering te annuleren, zal de huurder een ander huis van soortgelijke aard worden aangeboden. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn dan zullen wij de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

 

ADMINISTRATIEKOSTEN

Sinds 1 april 2012 bedragen de boekingskosten €29,- .

 

ANNULERINGSVERZEKERING

U kunt bij reservering een annuleringsverzekering afsluiten. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten is het verplicht de namen van de reizigers die onder de verzekering vallen aan ons door te geven. Het is echter uw eigen verantwoording om dit ook daadwerkelijk te doen. 

 

SCHADE LOGIESVERZEKERING

Het kan voorkomen dat onbedoeld toch serieuze schade wordt veroorzaakt aan het huurobject. In de meeste gevallen dekt een gewone WA-verzekering geen schade die door uzelf of een van de gezinsleden bij u thuis veroorzaakt wordt. Een huurhuis wordt als uw tijdelijke thuis beschouwd en dus is schade aan het vakantiehuis vaak niet te verhalen op de WA-verzekering. Hiervoor bieden wij de Schade-Logies verzekering. U betaalt 1,5% van de boekingssom + €3,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting en bent daarmee verzekerd tot € 2500,- met slechts €25,- eigen risico. Op een boekingssom van €1000 is dat slechts € 19.80. De verzekering is al opgenomen in de prijs die in de kalender wordt getoond. De vanafprijzen op resultatenpagina's worden om technische redenen zonder de verzekeringspremie getoond.

 

MAXIMAAL PERSONENAANTAL

Het huurobject mag met niet meer dan het gepubliceerde maximum aantal mensen bewoond worden. Zonder overleg mag het maximum aantal personen (ook tijdelijk) niet overschreden worden. Er geldt één uitzondering: In de regel mag maximaal 1 baby tot 2 jaar gratis boven het maximale aantal meegenomen worden. Dit dient u van tevoren aan te vragen en moet worden bevestigd door de eigenaar. 

Het plaatsen van tent of caravan in de tuin is niet toegestaan. Dit kan onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben.

We kennen het allemaal; vrienden zijn op doorreis en willen even langskomen. Ze blijven eten en uiteindelijk ook slapen. Ervaring leert dat u een ongepland bezoek van vrienden die een nachtje langs willen komen beter op tijd kunt bespreken met de eigenaar. Veel eigenaren zullen er dan geen probleem mee hebben maar ze hebben het recht om een extra vergoeding te vragen.

Indien zonder voorafgaande toestemming toch meer mensen dan toegestaan in de woning verblijven is de eigenaar gerechtigd u de toegang te ontzeggen en de overeenkomst te verbreken. Hij kan ook besluiten een extra bijdrage in rekening te brengen voor elke persoon en dag dat het huis boventallig wordt bewoond.

Huurt u bijvoorbeeld een woning voor €798 per week voor 6 personen dan mag de eigenaar voor een boventallig persoon €133 per week rekenen of €19 per dag. De minimale extra kosten bedragen tenminste €15 per persoon per dag.

Flauw of niet, u weet het nu van tevoren. Let wel,  dit geldt alleen als u het maximum aantal personen overschrijdt. Ongeoorloofd met extra personen het vakantie object bewonen kan ook achteraf door Fi in rekening worden gebracht.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Voor het annuleren van een reeds bevestigde boeking gelden de volgende annuleringspercentages : 

 

 

Dagen voor vertrek  Annuleringsbedrag
tot 42 dagen 30%
41 dagen tot 28ste dag 60%
27 dagen tot en met 1 dag 90%
vertrekdag of later 100%

 

 

BETALING

Bij boeking dient 50% van de reissom (tenzij anders overeengekomen), alsmede de administratiekosten en eventuele annuleringsverzekeringspremie te worden voldaan. Het restant van de reissom en eventuele reisverzekeringspremie dient uiterlijk zes weken voor aanvang op onze bankrekening bijgeschreven te zijn. Bij reserveringen binnen 8 weken voor de aanvang van de huurperiode dient de totale huursom, inclusief overige kosten per omgaande te worden voldaan. De reisbescheiden inclusief adresgegevens van de accommodatie ontvangt u pas na ontvangst van de totale reissom. Indien bepaalde bijkomende kosten, die vooraf moeten worden betaald , in de factuur zijn opgenomen worden deze pas bij de restantbetaling geïnd. De restbetaling is dan 50% + bijkomende kosten.

 

ENERGIEKOSTEN

Op de website staan alle bijkomende kosten vermeld bij iedere huisbeschrijving op de Prijzen & Boeken pagina. Indien niet anders vermeld in de huisbeschrijving zijn de huurprijzen inclusief water en elektriciteitsverbruik. Vaak melden wij bij energieverbruik op de factuur: "tot 8 KW per dag". Dit is gebaseerd om een normaal gebruik van apparaten en licht en boilers. In de regel zult u daar niet bovenuitkomen. Mocht u gemiddeld toch boven dat verbruik uitkomen dan mag de eigenaar die extra kosten berekenen. Eventueel meergebruik kan ter plaatse worden berekend of wordt in sommige gevallen verrekend met de borgsom. Gasflessen zijn aangesloten. Lege flessen dient u bij sommige huizen in de Dordogne op eigen kosten (ca. € 18,- per fles) te vervangen. Tenzij anders vermeld dienen eventuele verwarmingskosten (ook hout voor de open haard) maar ook kosten voor airconditioning (vanwege extra stroomverbruik) ter plaatse te worden betaald.In sommige gevallen wordt in verschillende seizoenen een vast bedrag gerekend. Op de website kan slechts één prijs vermeld worden. Eventuele afwijkingen vindt u in de reisbescheiden.

 

GITES DE FRANCE

Op deze site staat ook een aantal huizen erkend als "Gîtes de France"; deze huizen zijn onder toezicht van deze Franse organisatie gerestaureerd en worden jaarlijks gecontroleerd op kwaliteit, staat van onderhoud en meubilair.
 

HUISDIEREN

Huisdieren zijn alleen in die woningen toegestaan waar dit in de huisbeschrijving vermeld is. Indien u een huisdier wilt meenemen dan dient u dit altijd bij boeking op te geven. Indien toegestaan, dan wordt standaard één huisdier bedoeld. De aangegeven kosten zijn per huisdier. Als u meerdere huisdieren wilt meenemen, dient u het bij de boeking aan te vragen en dit moet bevestigd woorden door de eigenaar. Gelieve zelf een mand en eventueel plaid mee te nemen. Verblijf van huisdieren in slaapkamers is verboden. In sommige gevallen worden extra schoonmaakkosten berekend indien een huisdier meekomt.

 

HUURPERIODE

De huurperiode gaat de eerste zaterdag (tenzij anders vermeld) in om 16.00 uur en eindigt de laatste zaterdag om 10.00 uur. Buiten het hoogseizoen om, is het in de meeste gevallen ook mogelijk enkele dagen langer of korter te reserveren. In die gevallen ziet u onder het tabblad prijzen en boeken ook een tabblad met dagprijzen vermeld.

 

INRICHTING

Alle huizen zijn goed ingericht en voorzien van douche/bad, toilet, wastafel(s) met warm- en koudstromend water en tuinstel. De keukens hebben minstens gasstel en fornuis, koelkast en het keukengerei dat redelijkerwijs mag worden verwacht. In Frankrijk zijn een kaasschaaf en fluitketel geen gangbaar huishoudelijk attribuut. Weinig pannen met deksels en meerdere steelpannen zijn daar gebruikelijk. Bij vrijwel elke woning staat vermeld hoe de precieze inrichting is.

Indien een 2-persoonsbed slechts 1.20/1.30 m. breed is, staat in de beschrijving 2' pers.bed of twijfelaar. De 2 persoonsbedden in Frankrijk zijn meestal 1.40 cm breed en 1.90 cm lang.
Wij wijzen erop dat het hier gaat om huizen van particuliere eigenaren en dat er van een standaard inrichting geen sprake kan zijn. U kunt er echter op vertrouwen dat onze medewerkers elk huis en de omgeving goed kennen. Aarzel dus niet ons te bellen voor meer informatie.

INTERNET: Een aantal huizen biedt een internetaansluiting. Anders dan in Nederland is het stroom- en telefoonnet in het buitenland vaak bovengronds aangelegd. Dat houdt in dat het net gevoelig is voor storingen.   FI vakantiehuizen noch de eigenaar kunnen verantwoordelijkheid nemen voor het niet functioneren van de internetverbinding. Het niet functioneren geeft geen recht op schadevergoeding.

 

KLACHTEN

Indien u, ondanks onze zorgvuldige selectie en controle, bij aankomst op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan dient u daarvan direct melding te maken bij de verhuurder of beheerder, zodat deze in staat wordt gesteld de klacht op te lossen. Indien de klacht niet ter plaatse kan worden opgelost, moet direct contact opgenomen worden met France Individuelle. Een voortijdig vertrek zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming of klachten die niet direct maar achteraf gemeld worden, worden niet in behandeling genomen, en bevrijden France Individuelle van iedere verplichting of schadeloosstelling. FI-vakantiehuizen streeft ernaar uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst inhoudelijk te beantwoorden.

 

GESCHILLEN

Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan bestaat de mogelijkheid om de klacht te laten behandelen bij de Geschillencommissie,   SGC-Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag). De klacht dient dan uiterlijk tot drie maanden na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, drie maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum) de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen.  

 

LINNENGOED

In het huis zijn dekens of dekbedden en kussens standaard aanwezig. Bij de meeste woningen is het mogelijk bedlinnen te huren, dit kunt u bij de boeking opgegeven. 

 

PRIJZEN

De prijzen van de accommodaties vindt u,  onder voorbehoud invan kennelijke fouten,  in de prijstabellen, en zijn vermeld in Euros, per woning, per week of per dag. 

 

REISBESCHEIDEN

Ongeveer twee weken voor vertrek, indien de volledige reissom in ons bezit is, krijgt u de reisbescheiden thuis gestuurd. Hierbij bevindt zich o.a. een routebeschrijving naar het door u gehuurde huis en praktische informatie over het sleuteladres.

 

RESERVERINGEN

U kunt de beschikbaarheid van het huis van uw keuze direct zien op onze website. Indien u het huis wilt reserveren kunt u de boeking volledig afronden in 5 eenvoudige stappen. U ontvangt een voorlopige boekingsbevestiging per email met een boekingsnummer. De boeking is dan geregistreerd. De eerstvolgende werkdag ontvangt u per mail een definitieve boekingsbevestiging / factuur. In de mail staat een link om de factuur als pdf-document te downloaden. Op de factuur worden de hursom, boekingskosten en verzekeringen vermeld. daarnaast worden ook de bijkomende kosten vermeld zoals dat op het moment van boeken op de website stond. Het blijft allemaal mensenwerk. Mocht om welke reden dan ook een boeking niet bevestigd kunnen worden dan nemen we direct contact met u op om een eventueel alternatief aan te bieden. De aanbetaling dient binnen 10 dagen aan ons overgemaakt te worden.  


RESERVERING IS BINDEND
Zodra u met de boekingsvoorwaarden akkoord bent gegaan en de boeking hebt bevestigd is de boeking ook definitief. Het online boeken van een reis valt onder de wet op de reisovereenkomst en niet, zoals sommigen denken, onder de wet "kopen op afstand" waarbij een bedenktijd geldt. Dat betekent dus dat de boeking vanaf het moment dat u akkoord bent gegaan bindend is. Wilt u daarna alsnog annuleren dan gelden de annuleringsvoorwaarden.

 

SCHOONMAAK

Bij aankomst treft u de woning schoon aan. Wij verwachten dat u deze bij vertrek ook weer schoon zult achterlaten. Bij de woningen staat in de reisbescheiden aangegeven hoeveel de eindschoonmaak bedraagt en of het eventueel mogelijk is de eindschoonmaak zelf te doen. Ook wanneer de eindschoonmaak voor u gedaan wordt, dient u bij vertrek de woning netjes, bezemschoon en de keuken opgeruimd achter te laten.

 

VERBLIJFSBELASTING

In sommige gevallen moet u ter plaatse een toeristenbelasting voldoen. Doorgaans een klein bedrag van € 0,15 -  €1,5 per persoon per dag, meestal voor personen vanaf 14 jaar.

 

WAARBORGSOM

In de meeste gevallen dient u bij aankomst een waarborgsom te betalen. U kunt deze ter plaatse contant voldoen. In een enkel geval dient het bedrag aan France Individuelle of aan de eigenaar te worden overgemaakt. Bij vertrek (in sommige gevallen wordt het een week na vertrek geretourneerd) ontvangt u dit bedrag terug, na aftrek van eventueel te betalen kosten (b.v. schoonmaakkosten, elektriciteit, stookkosten, breuk of beschadiging). Het bedrag van de waarborgsom staat vermeld in uw reisbescheiden. Als de borgsom later wordt teruggestort door de sleutelhouder of eigenaar denkt u er dan aan uw IBAN- en BIC code mee te nemen.

 

ZWEMBADEN

De privé zwembaden zijn in de regel van half mei tot eind september in gebruik. Vanaf 2005 moeten de meeste zwembaden in Frankrijk omheind zijn, of van een alarmsysteem zijn voorzien.

 

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST

De overeenkomst tussen consument  en FI is geen overeenkomst van huur en verhuur. Het is uitsluitend een overeenkomst van bemiddeling. In deze bemiddelingsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen de consument en FI waaronder FI kan bemiddelen. Uiteindelijk komt er een overeenkomst van huur en verhuur tot stand waarbij de contractspartijen zijn enerzijds verhuurder en anderzijds de klant van FI. Verhuurder gaat dus uiteindelijk voor eigen rekening een overeenkomst van huur en verhuur aan met de klant van FI. FI vervult uitsluitend de rol van bemiddelaar.

FI incasseert bij haar klant de huurpenningen etc en betaalt deze door aan verhuurder onder inhouding van de bemiddelingsprovisie van FI.