Sie sind hier: Fi-service » Schoolvakanties

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor de zomervakanties wettelijk vast. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Vanaf schooljaar 2013-2014 stelt het ministerie ook de data voor de kerstvakantie en meivakantie centraal vast. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Informeer daarom altijd bij de school naar de precieze data van de schoolvakanties.

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2014-2015

po = primair onderwijs (voor het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde data) 
vo = voortgezet onderwijs (voor het speciaal voortgezet onderwijs gelden dezelfde data)

 Soort vakantie Regio Vakantieperiode
Herfstvakantie (po en vo)

     Noord

11 oktober t/m 19 oktober 2014

Midden

18 oktober t/m 26 oktober 2014

Zuid

18 oktober t/m 26 oktober 2014

Kerstvakantie (po en vo)

Alle regio's

22 december 2014 t/m 4 januari 2015

Voorjaarsvakantie (po en vo)

     Noord

21 februari t/m 1 maart 2015

Midden

21 februari t/m 1 maart 2015

Zuid

14 februari t/m 22 februari 2015

Meivakantie (po en vo)

Alle regio's

26 april t/m 5 mei 2014

Zomervakantie (po)

     Noord

5 juli t/m 18 augustus 2014

Midden

19 juli t/m 31 augustus 2014

Zuid

12 juli t/m 24 augustus 2014

Zomervakantie (vo)

     Noord

5 juli t/m 18 augustus 2014

Midden

19 juli t/m 31 augustus 2014

Zuid

12 juli t/m 24 augustus 2014


LET OP: De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geeft het ministerie van OCW slechts adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Verandering data zomervakantie vo vanaf 2013-2014

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt de landelijk vastgestelde zomervakantie in het voortgezet onderwijs verkort van 7 naar 6 weken. De minister van OCW stelt vanaf dat schooljaar naast de zomervakantie ook de kerstvakantie en meivakantie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs centraal vast.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze wetswijziging al zou ingaan in schooljaar 2012-2013. In sommige schoolagenda’s zijn daarom al nieuwe vakantiedata aangegeven. Voor schooljaar 2012-2013 gelden echter nog de ‘oude data’. In de zomer van 2013 duurt de zomervakantie in het voortgezet onderwijs dus nog 7 weken.

In zomer 2014 duurt de zomervakantie voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs 6 weken. Informeer altijd bij de school naar de precieze begindatum en einddatum van de zomervakantie.

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2013-2014

De data gelden voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

 Soort vakantie Regio Vakantieperiode

Herfstvakantie

Noord

19 oktober t/m 27 oktober 2013

Midden

19 oktober t/m 27 oktober 2013

Zuid

12 oktober t/m 20 oktober 2013

Kerstvakantie

Alle regio's

21 december 2013 t/m 5 januari 2014

Voorjaarsvakantie

Noord

22 februari t/m 2 maart 2014

Midden

15 februari t/m 23 februari 2014

Zuid

15 februari t/m 23 februari 2014

Meivakantie

Alle regio's

26 april t/m 5 mei* 2014Zomervakantie

Noord

5 juli t/m 17 augustus 2014

Midden

19 juli t/m 31 augustus 2014

Zuid

12 juli t/m 24 augustus 2014

* 5 mei is een vrije dag. Het is formeel geen vakantiedag, maar een nationale feestdag. 
LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW slechts adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2014-2015

De data gelden voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

 Soort vakantie Regio Vakantieperiode

Herfstvakantie

Noord

11 oktober t/m 19 oktober 2014

Midden

18 oktober t/m 26 oktober 2014

Zuid

18 oktober t/m 26 oktober 2014

Kerstvakantie

Alle regio's

20 december 2014 t/m 4 januari 2015

Voorjaarsvakantie

Noord

21 februari t/m 1 maart 2015

Midden

21 februari t/m 1 maart 2015

Zuid

14 februari t/m 22 februari 2015

Meivakantie

Alle regio's

2 mei t/m 10 mei 2015Zomervakantie

Noord

4 juli t/m 16 augustus 2015

Midden

11 juli t/m 23 augustus 2015

Zuid

18 juli t/m 30 augustus 2015

LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW slechts adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2015-2016

De data gelden voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

 Soort vakantie Regio Vakantieperiode

Herfstvakantie

Noord

17 oktober t/m 25 oktober 2015

Midden

17 oktober t/m 25 oktober 2015

Zuid

24 oktober t/m 1 november 2015

Kerstvakantie

Alle regio's

19 december 2015 t/m 3 januari 2016

Voorjaarsvakantie

Noord

27 februari t/m 6 maart 2016

Midden

20 februari t/m 28 februari 2016

Zuid

20 februari t/m 28 februari 2016

Meivakantie

Alle regio's

30 april t/m 8 mei 2016Zomervakantie

Noord

16 juli t/m 28 augustus 2016

Midden

9 juli t/m 21 augustus 2016

Zuid

23 juli t/m 4 september 2016

LET OP: Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW slechts adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Mbo-instellingen en instellingen hoger onderwijs bepalen vakantiedata zelf

Instellingen in het mbo en hoger onderwijs bepalen zelf de data van vakanties. De verplichte data voor de zomervakantie en de adviesdata voor de overige vakanties gelden niet voor deze scholen.